POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

I KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych jest FUNDACJA PODAJ RĘKĘ ZDROWIU I SZCZĘŚCIU z siedzibą w Błażowej, przy ul. Rzeczna 2, 36-030 Błażowa, KRS: 0000992744, REGON: 523152558, NIP: 8133885349, e-mail: [email protected], tel.: 881 210 768.

Administrator oświadcza, iż dane osobowe użytkowników serwisu są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
a w szczególności w zgodzie z normami zawartymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej w skrócie: RODO).

Administrator oświadcza, iż stosuje wszelkie techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników w sposób zapobiegający ich naruszeniu, nieuprawnionej zmianie czy też ewentualnej utracie.

Kategorie przetwarzanych danych

Administrator udziela odpowiedzi na zapytania skierowane do niego przez użytkowników strony internetowej, w związku z czym pozyskuje od nich dane identyfikacyjne (imię) oraz kontaktowe (adres e-mail).

Dodatkowo w związku z prowadzeniem strony internetowej, Administrator może pozyskiwać od każdej odwiedzającej witrynę osoby dane zbierane za pomocą plików cookies. Przedmiotowe dane, tj. (adres IP), są niezbędne do zapewnienia odpowiedniego administrowania strony w sposób umożliwiający pełne korzystanie z jej funkcjonalności przez użytkowników oraz w celach statystycznych i marketingowych.

Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  1. w celach związanych z utrzymaniem funkcjonalności serwisu prowadzonego pod domeną https://przis.org/, prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę, będących prawnie uzasadnionym interesem Administratora polegającym na poprawie na ułatwieniu korzystania oraz poprawie jakości i funkcjonalności serwisu internetowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  2. w celu nawiązania kontaktu z Administratorem w celach wynikających z udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO .

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych będą: hostingodawca poczty elektronicznej, hostingodawca serwerów i podmiotom świadczącym usługi z dziedziny IT świadczących usługi związane z obsługą strony internetowej lub formularza kontaktowego.

Odbiorcami danych są również podmioty świadczące usługi związane z umieszczaniem plików cookies wspomagających działalność marketingową Administratora.

Czas retencji danych

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez podmiot, od którego zostały pozyskane, będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.

Dane gromadzone za pośrednictwem Google Analytics, Google Ads oraz Google Search Console, w  celach statystycznych i marketingowych są przetwarzane przez okres 26 miesięcy.

Zakres danych niezbędnych do wykonania umowy

Podanie danych jest dobrowolne. O sposobie zrezygnowania ze zbierania plików cookies i jego konsekwencjach dowiesz się w dziale „Dostosowanie ustawień przeglądarki”.

W przypadku chęci skorzystania z formularza kontaktowego brak podania imienia i adresu e-mail uniemożliwi kontakt z Administratorem.

Zautomatyzowane podjęcie decyzji i profilowanie

Przekazane dane osobowe nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Prawa osób przekazujących dane

Informujemy, iż osobie od której zbierane są dane przysługuje prawo do:

  1. dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
  2. usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
  3. do przeniesienia danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, do innego administratora, jeżeli jest to możliwe technicznie oraz prawo do otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, przy czym z niniejszego prawa można skorzystać wyłącznie, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku jej wyrażenia, przy czym cofnięcie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych,
  5. do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Osoby, których dane są przetwarzane, mogą skorzystać z prawa dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych czy też wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO poprzez kontakt z Administratorem w formie wiadomości e-mail skierowanej na adres [email protected] lub listownie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Rzeczna 2, 36-030 Błażowa. Administrator informuje osobę o zakończeniu realizacji zgłoszonego żądania.

Przekazywanie danych poza EOG

Administrator co do zasady nie będzie przekazywał danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednakże w związku z narzędzi marketingowych Google AdWords zapewnianych przez Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), która posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, może dojść do transferu danych na podstawie zatwierdzonych przez KE standardowych klauzul umownych.

Pliki cookies

Administrator, za zgodą udzieloną przez użytkownika, korzysta z informacji dostarczanych automatycznie przez pliki cookies, które umożliwiają zapamiętywanie preferencji użytkownika, personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści, dopasowywanie reklam, rejestrowanie produktów oraz usług. Pliki te mogą zawierać dane na przykład w postaci: adresu IP urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika podczas korzystania z serwisu, informacji o adresie strony z której nastąpiło wejście, rodzaju przeglądarki z jakiej korzysta użytkownik, ilości przesłanych danych, dane demograficzne, społeczne oraz osobowe, itp. Pliki te nie są przechowywane na serwerach administratora, a istotą ich działania jest zapis aktywności użytkownika podczas wizyty na stronie Administratora na urządzeniu wykorzystywanym do korzystania z serwisu.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez serwis mogą mieć charakter: sesyjnych (związanych z sesją przeglądania serwisu, które przechowywane są na urządzeniu użytkownika do momentu opuszczenia witryny internetowej) lub trwałych (zapisywanych na urządzeniu użytkownika i pozostających w pamięci przeglądarki po zakończeniu sesji, o ile nie zostaną one usunięte na żądanie użytkownika).

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania strony i jej poszczególnych elementów, umożliwienia witrynie zapamiętywanie wyborów dokonanych na stronach serwisu, statystycznych lub analitycznych.

Administrator w związku z prowadzeniem strony internetowej korzysta również
z następujących narzędzi/aplikacji/programów wspomagających monitorowanie aktywności użytkowników na stronie internetowej i intensyfikację działań marketingowych: Google Analytics, Google Ads, Google Search Console. Ww. narzędzia/aplikacje/programy za pomocą własnych plików cookies pozwalają na analizowanie sposobu w jaki odwiedzający korzystają
z witryny internetowej Administratora poprzez zbieranie danych demograficznych
i społecznych oraz weryfikowanie skuteczności podejmowanych działań marketingowych czy też poprawę funkcjonalności serwisu.

Dostosowanie ustawień przeglądarki

Domyślnym ustawieniem wyszukiwarek jest akceptacja wszystkich plików cookies. Jednakże użytkownik może zrezygnować ze zbierania plików cookies – z tym zastrzeżeniem, że ustawienia ograniczeń w stosunku do obsługi plików cookies mogą mieć wpływ na działanie niektórych funkcjonalności serwisu. Dodatkowo użytkownik może zmienić stawienia przeglądarki wykorzystywanej do korzystania z serwisu,
w sposób odpowiedni dla tej przeglądarki celem ograniczenia możliwości zbierania określonych plików cookies oraz uzyskać dostęp do już zgromadzonych plików cookies.

Dodatkowo Administrator wskazuje, iż użytkownik ma możliwość zablokowania zbierania danych za pośrednictwem plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki:

- Internet Explorer

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

- Mozilla Firefox 

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

- Chrome -
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

- Opera

https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

Dodatkowo użytkownicy mają również możliwość zablokowania zewnętrznych plików cookies zbieranych w ramach usługi Google Analytics poprzez zainstalowanie dodatku do przeglądarki oferowany przez Google (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout),

Formularz kontaktowy

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy. W tym wypadku konieczne będzie podanie przez Ciebie imienia i adresu e-mail.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.