Fundacja PODAJ RĘKĘ ZDROWIU I SZCZĘŚCIU

powstała z potrzeby serca oraz ogromnej chęci dzielenia się z innymi wiedzą i doświadczeniem, dotyczącym holistycznie rozumianego zdrowia oraz radości życia. Chcemy organizować szkolenia, spotkania, stworzyć świadomą społeczność, przekonaną o tym, że nasze zdrowie jest w naszych rękach, zależy od nas samych. I tu przychodzą na myśl słowa znanych osób, głoszących myśli przewodnie: "Choć zdrowie nie jest na pewno wszystkim, to bez zdrowia wszystko jest niczym" (Arthur Schopenhauer); "Szczęście to najwyższa forma zdrowia” (Dalajlama); "Życie jest jak drzewo, a jego korzeniem jest świadomość. Dlatego, gdy już zajmiemy się korzeniem, drzewo jako całość będzie zdrowe" (Deepak Chopra). Równocześnie osoby te dają nam do zrozumienia, że to my sami przyjmujemy odpowiedzialność za własne zdrowie. Trzeba jednak podjąć wysiłek. Zdrowie powinno być dla nas priorytetem, a często w pogoni dnia codziennego, o tym zapominamy. Nikt nam nie poda zdrowia na talerzu z garścią tabletek, to my musimy sami wyciągnąć dłoń w jego kierunku. Każdy czas jest dobry, aby zacząć o nie właściwie dbać. Są sytuacje, kiedy ludzie wracają do zdrowia po przebyciu poważnych chorób, co niejednokrotnie jest przełomem w ich życiu. Wtedy mają potrzebę podzielenia się z innymi tym, jak zmienili swój styl życia (w tym żywienie), swoje przyzwyczajenia, sposób myślenia i postrzegania. Zaczęli żyć w harmonii (sami ze sobą, z Naturą, z Bogiem – lub jak ktoś woli ze wszechświatem) lub po prostu… wybaczyli, zmieniając całkowicie swoje emocje i swoją wewnętrzną energię. Praktykują wdzięczność, emanując radością i szczęściem. Ale dlaczego nie dokonać tej przemiany wcześniej ? Czy dopiero wystąpienie sytuacji kryzysowej musi wywołać w nas zmianę ? Może to tylko nasz wybór? Zakładamy, że na zdrowiu zależy nam wszystkim, więc przy każdej okazji życzymy sobie ZDROWIA. W związku z tym działania Fundacji chcemy kierować do wszystkich ludzi, niezależnie od wieku, młodych oraz dojrzałych. Chcemy też usunąć z naszej ludzkiej świadomości przekonanie, że po 50 - ce „musi coś dolegać, a kości i stawy skrzypieć”. Jest to błędne przeświadczenie i wcale nie musi tak być!

Cele Fundacji:

 • działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, a w szczególności organizowanie, wspomaganie i promowanie inicjatyw prozdrowotnych,

 • upowszechnianie naturalnego, zdrowego odżywiania i prowadzenia profilaktyki prozdrowotnej, działalność edukacyjna dotycząca szeroko rozumianej tematyki zdrowotnej w zakresie żywienia, wpływu ruchu, stresu, emocji i sposobu myślenia na zdrowie,

 • promowanie i wspieranie w różnych formach działań związanych z medycyną naturalną,

 • działalność dobroczynna i charytatywna,

 • aktywizacja ludności,

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa,

 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

 • upowszechnianie ochrony środowiska i ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

 • upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,

 • promocja i organizacja wolontariatu,

 • upowszechnianie integracji,

 • tworzenie świadomego społeczeństwa i odnajdywanie dróg do szczęścia.